dejación (de responsabilidades), deixadesa 

Dret i ciències socials

D’acord amb el CASTCAT (consultable des de l’Optimot), el terme castellà dejación, que fa referència a l’abandonament de responsabilitats, en català es pot expressar mitjançant desistiment o deixament (i també abandonament): 

dejación f der
1 desistiment m; abandó m; deixament m. Dejación de tierras, desistiment de terres.

dejamiento m
1 (dejación) desistiment.
2 (dejadez) deixadesa f.
3 (abatimiento) deixament.
4 (desapego) desafecció f

deje m
1 (de la voz) deix.
2 der (dejación) desistiment; deixament.
3 p fr (fin) fi f; acabament.
4 p fr (flojedad) defalliment.
5 p fr (dejadez) deixadesa f.
6 (gusto) regust; deixat.

Si volem trobar contextos que corroborin aquesta equivalència, podem recórrer a Phraseup*, que ens permet veure quines són les col·locacions més habituals d’una expressió. Així, si escrivim desistiment de*, veurem que ens dóna molts resultats (obtinguts de la indexació de la documentació publicada a Internet) del tipus:

La mateixa operació podem repetir per a deixament de*, i veurem que obtenim resultats similars als anteriors:

Phraseup*, però, no ens informa de la freqüència de cada col·locació. Cal fer-ne la cerca al Google o algun altre cercador, on podrem veure que els usos de desistiment de funcions són molt més freqüènts que els de deixament de funcions

Pel que fa a l’expressió deixadesa de funcions, que no consta com a possible traducció en el CASTCAT, és pràcticament inusitada en la documentació indexada per Google. 

Bibliografia

CASTCAT: Diccionari castellà-català [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.<Optimot>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS