'de novo' 

Ciències de la vida i la salut

Segons la Wikipedia, les expressions de novo i ex novo són locucions llatines sinònimes que volen dir ‘des del començament’,  ‘nou’, ‘de nou’. La forma de novo s’usa en diferents àmbits, entre els quals hi ha la bioquímica:

In general usage, de novo is a Latin expression meaning "from the beginning," "afresh," "anew," "beginning again." It is used in:

En la documentació en altres llengües diferents de l’anglès, com ara el castellà, el francès, l’italià i el portuguès, aquesta expressió està ben documentada en el camp de la bioquímica. En català, també se’n troben ocurrències, entre les quals cal destacar les que apareixen en la revista Omnis Cellula, núm. 25, de la Societat Catalana de Biologia de la’IEC.

Context

Control de la biosíntesi de novo

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS