adhesiu autogravador o autogravant 

Altres

La denominació adhesiu autogravant o adhesiu autogravador és un calc de la denominació anglesa self-etching adhesive, i fa referència a un producte que fa tres funcions en una sola aplicació: la de condicionar la superfície de la dent que s’ha de tractar mitjançant un àcid que n’elimina la capa superficial, la d’emprimació i la adhesió. En la majoria de textos en castellà s’ha traduït l’expressió self-etching per autogravador o autogravante, però aquesta traducció sembla poc apropiada perquè no grava res, simplement elimina una capa o més capes de la dent per mitjà d’un mordent. En altres documents, però, trobem les propostes denominatives adhesivo de autoacondicionado, adhesivo autoacondicionante o adhesivo autoacondicionador, que semblen molt més apropiades i entenedores, ja que el producte, a més de ser un adhesiu, prepara la superfície sobre la qual ha d’actuar, és a dir, la condiciona:

El adhesivo dental de un componente de auto-acondicionado y polimerizado con luz XENO® IV es un adhesivo dental de un componente fotopolimerizable de auto-acondicionado y de auto-cebado diseñado para unir composite y materiales compómeros al esmalte y la dentina. El adhesivo dental de un componente de auto-acondicionado y polimerizado con luz combina ácido, primer y adhesivo en la misma botella. La reducción de componente y de pasos en el tratamiento simplifica el uso, mantiene fuerzas de adhesión superiores y protege contra microfugas.[Denstsply]

  En català no se’n troben ocurrències, però les formes adhesiu autocondicionador o bé adhesiu d’autocondicionament semblen adequades.

Context

Col·loqueu l’adhesiu amb un pinzell, i assegureu-vos que es distribueix correctament per tota la superfície a restaurar. Utilitzeu el raig d’aire per afavorir la penetració de les resines a les microporositats i elimineu-ne l’excés. Com que les normes d’utilització dels diversos sistemes adhesió disponibles actualment, com ara els adhesius autogravants autocondicionadors, no són sempre iguals, els temps i detalls d’ús s’hauran de consultar als manuals d’instrucció del fabricant.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS