lipid rafts 

Ciències de la vida i la salut

El nom en anglès és lipid raft. Són dominis moleculars situats a la membrana plasmàtica i reben aquest nom perquè són associacions estables i denses d’esfingolípids i colesterol que floten entre els altres lípids menys densos. Per al francès trobem la denominació radeau lipidique i en castellà balsa lípidica, totes dues, traduccions literals de l’anglès raft.

En català, probablement per una mala traducció a partir del castellà, trobem documentada la denominació bassa lipídica. Però aquesta denominació catalana no sembla adequada, ja que si bé el castellà balsa és traduïble al català per bassa quan fa referència al forat o petit estanc que conté aigua o algun altre líquid, no ho és en el sentit de plataforma flotant formada per troncs units, que en català s’anomena rai. Així, doncs, si partim de la denominació anglesa i de la seva justificació semàntica, i seguint el que fan altres llengües, la denominació catalana més adequada és rai lipídic, que també es documenta en alguns textos catalans. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS