desmal 

Ciències de la vida i la salut

L’adjectiu desmal sembla que és un derivat adjectival del mot grec desmos ‘lligament’. En el DEM trobem el formant adjectival -dèsmic o nominal -dèsmia formant part de mots compostos: esclerodèsmia, sindèsmia, tirodèsmic. La forma desmal, en canvi, no està documentada en cap obra lexicogràfica, però la trobem documentada en textos. D’acord amb les informacions contextuals obtingudes, l’ossificació desmal o dèsmica fa referència al que en el DEM s’anomena ossificació intramembranosa, membranosa o fibrosa. Aquest tipus d’ossificació s’oposa principalment a l’ossificació intracartilaginosa, cartilaginosa o endocondral,(denominacions trobadesa al DEM), que també trobem en alguns textos amb la denominació ossificació condral

Des d’un punt de vista formal totes aquestes denominacions són correctes, ja que estan correctament derivades del seu primitiu. 

Context

En la majoria dels ossos del crani els processos d’ossificació són de tipus desmal o intramembranós.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS