rereplatja 

Ciències de la terra

El terme rereplatja, segons el GD, és un «espai del litoral situat a la part interna de la platja alta», que en francès rep el nom de arrièrie plage i en castellà trasplaya. No es consigna equivalent per a l’anglès. Segons aquest mateix diccionari, la forma anglesa backshore, correspon al terme català platja alta i al terme castellà trascosta:

platja alta f.
GEOMORF. MAR.
Subambient de platja, que correspon a la part de la platja compresa entre el límit ordinari de les plenamars i el límit superior atès per l’onatge de tempesta i que correspon a la zona supramareal de les platges i costes. La separació amb la platja baixa se sol marcar amb una berma.
Sin. compl.: backshore.

en backshore
fr arrière plage, haut de plage
es trascosta 

Si fem cas, però, de la documentació trobada a Internet, veiem que la denominació castellana playa alta és molt més habitual que trascosta. A més, no s’han trobat documents que contraposin els termes trascosta i trasplaya, per la qual cosa no trobem documents que confirmin els equivalents castellans proposats al DG. En canvi, sí que es troben documents que contraposen el concepte de trasplaya al de playa alta en el sentit que s’indica en el diccionari (com ara el Estudio socieconómico de Magazón).

En el Cercaterm trobem dues fitxes amb el terme anglès backshore que corresponen al terme català platja alta i als termes castellans playa alta, retroplaya i cordón litoral. Pel que fa retroplaya cal dir que és una forma poc documentada en sentit geològic i només apareix documentat un cop en llibres de Google o en articles acadèmics (Google acadèmic). Algunes publicacions mostren la sinonímia entre playa alta i cordón litoral, però es fa difícil de saber si en tots els casos és així.

Encara hi ha altres denominacions castellanes possibles documentades en textos disponibles a Internet corresponents al terme platja alta o backshore, com són playa trasera o playa posterior.

Així, doncs, i d’acord amb la documentació disponible, sembla que el concepte de rereplatja equival al castellà trasplaya, segons el DG i segons certs documents que avalen aquesta correspondència. El concepte de platja alta, en canvi, presenta més variabilitat denominativa en castellà: segons el DG és trascosta, però no ho trobem gaire documentat; segons el Cercaterm, és playa alta (denominació molt documentada), retroplaya (denominació molt poc documentada) i cordón litoral (parcialment documentada). Encara es podrien afegir altres denominacions documentades, com ara playa trasera i playa posterior.

Convindria contrastar aquest informació amb l’autor del text per poder verificar aquestes correspondències.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

DG: Diccionari de geologia [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://cit.iec.cat/dgeol/default.asp?opcio=6>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS