esmaltogènesi? 

Ciències de la vida i la salut

El DEM recull la forma amelogènesi per referir-se a la formació d’esmalt dental:

amelogènesi f

Formació d’esmalt dental. Hom dóna el nom d’amelogènesi imperfecta a una condició hereditària en què hi ha un desenvolupament defectuós de l’esmalt. És causada per la diferenciació inapropiada dels ameloblasts, i es caracteritza pel color fosc de les dents. Es pot produir de tres maneres diferents: per agènesi, amb absència completa d’esmalt; per hipocalcificació, en què l’esmalt és tou però normal en quantitat; i per hipoplàsia, en què l’esmalt és dur però deficient en quantitat.  

Aquest mot té el mateix formant que ameloblast, que apareix a la definició citada. En l’entrada ameloblast del GDLC s’explica que el formant amelo- prové e l’anglès antic amel, que actualment rep el nom d’enamel ‘esmalt’, informació que trobem confirmada al Webster per a la mateixa entrada:

obsolete amel enamel (Middle English, ultimately from Old French esmail) + -o- + -blast — more at enamel

Així, doncs, ens trobem amb un compost a la manera culta sobre un formant que no és culte, com passa amb gasoducte.

Context

1.1. Estructura de la dent. Composició i estructura de la dentina. El ciment. La membrana periodontal. L’esmalt. Composició i cristal·lografia de l’esmalt. Proteïnes en l’esmaltogènesi amelogènesi.

Bibliografia

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

GDLC: Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. <http://www.diccionari.cat/>.

Merriam-Webster on line. <http://www.merriam-webster.com/>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS