estudiant 

Gramàtica

Pel que fa a la flexió del mot estudiant, vegeu l’apartat Noms de professions, càrrecs i places del CUB.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS