referent 

Gramàtica

L’adjectiu referent pot ser substantivat, com qualsevol altre adjectiu, amb un significat que derivi de l’original. Les formes derivades no sempre estan recollides en els diccionaris. Generalment només hi consten les que tenen un significat una mica específic, com ara l’accepció subtantiva de referent del DIEC:

m. [FL] Realitat extralingüística, concreta o abstracta, a la qual es refereix un signe.

En el cas de referent usat en el sentit de ‘persona que serveix de model en un camp o activitat determinats’, no està recollit en cap diccionari català, però és un sentit derivable de l’adjectiu referent. A més, s’usa a bastament en textos procedents del web de la Generalitat o en publicacions de l’Institut d’Estudis Catalans, com es pot veure si cerquem l’expressió "un referent" (entre cometes) dins el Multicercador lingüístic.

Bibliografia

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS