fixe 

Gramàtica

Tal com es pot veure en l’entrada del DIEC, l’adjectiu masculí singular és fix i no pas fixe, i la forma de femení és fixa:

fix -a
adj. [LC] Fixat en un indret determinat. No tenir residència fixa.
adj. [LC] per ext. Tenir els ulls fixos en una cosa. L’esguard fix; la mirada fixa.
adj. [LC] Que no pot desplaçar-se. Una peça fixa.
adj. [LC] Fixat en un estat determinat. Tenir una idea fixa. No tinc cap feina fixa. Vendre a preu fix.
adj. [ECT] Integrat a la plantilla d’una empresa, amb un contracte de treball per temps indefinit.
adj. [QU] En quím., no volàtil. Alcalí fix.

Les formes de plural no estan explicitades en l’entrada, encara que en trobem algun cas en els exemples. Per trobar la flexió completa de qualsevol paraula, es pot recórrer al LOFC (Lèxic Obert Flexionat de Català), on podem trobar la flexió completa de l’adjectiu fix.

Bibliografia

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS