temporització o temporalització 

Pedagogia i ensenyament

Els substantius temporalització i temporització són derivats de temporalitzar i temporitzar respectivament, verbs que trobem recollits als DIEC2 amb el significat següent:

temporalitzar

v. tr. [LC] Convertir en temporal (l’etern).

temporitzar
 
v. intr. [LC] Diferir per esperar un moment més favorable.

intr. [EI] Programar en el temps el funcionament d’un aparell o un dispositiu.

Ara bé, si ens referim al significat ‘assignar períodes de temps a cadascun dels blocs de continguts o a cadascuna de les activitats del currículum’, que no apareix recollit als diccionaris, caldrà que sapiguem si és un significat derivat del primer o del segon per saber si temporitzem o temporalitzem. El fet és que hi ha arguments per a tots dos casos: podem entendre que temporalitzem, és a dir, que fem temporal una cosa (bloc o currículum) que no ho és; o bé podem entendre que programem en el temps el contingut d’un bloc o d’un currículum. 

Probablement perquè no és fàcil discernir d’on cal fer derivar el nou significat, el Consell Supervisor del TERMCAT va acordar aprovar com a sinònimes les denominacions temporització i temporalització quan es refereixen a la distribució d’una acció formativa en el temps, tal com es pot veure en la fitxa consultable en el Cercaterm:

Mostra font de procedència La informació d’aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT. Els termes normalitzats han estat objecte d’un estudi exhaustiu que en garanteix l’adequació terminològica i s’han sotmès a l’aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l’Institut d’Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

Distribució d’una acció formativa en el temps.

Cal tenir present que les fitxes amb procedència Neoloteca són termes normalitzats i publicats al DOGC, justament perquè han estat aprovats pel Consell Supervisor. 

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

DIEC2: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS