rúbrica 

Pedagogia i ensenyament

La rúbrica és un concepte relativament nou en el món de l’ensenyament. Sovint ens apareix com a sinònim de matriu d’avaluació (CPNL, XTEC, etc.) encara que la denominació més usada (potser per pressió de l’anglès) és rúbrica o rúbrica d’avaluació. Podem veure’n alguns exemples a xtec i a la UPC

Aquest terme està recollit en la darrera accepció de l’entrada rubric del Webster. En la majoria de diccionaris en anglès, però, tampoc no es troba recollida, cosa que dóna compte que es tracta d’un neologisme semàntic. 

rubric
1 a : an authoritative rule; especially : a rule for conduct of a liturgical service b (1) : name, title; specifically : the title of a statute (2) : something under which a thing is classed : category rubric, “pressure” — F. A. Geldard> c : an explanatory or introductory commentary : gloss; specifically : an editorial interpolation
2: a heading of a part of a book or manuscript done or underlined in a color (as red) different from the rest
3: an established rule, tradition, or custom
4: a guide listing specific criteria for grading or scoring academic papers, projects, or tests

En els diccionaris catalans i altres recursos terminològics no hi ha recollida cap accepció semblant. No obstant això, en català també consten accepcions des de les quals es podria considerar que s’ha derivat aquest significat darrer, especialment de l’accepció 3 del DIEC:

rúbrica

f. [FL] [BB] [AF] En els manuscrits i en els impresos antics, part que era escrita amb lletres vermelles.
f. [LC] [AF] [BB] Títol o epígraf de qualsevol dels capítols o de les seccions d’un llibre, d’un catàleg, etc.
f. [LC] [AF] [BB] Capítol o secció d’un llibre, d’un catàleg, etc.
f. [RE] Regla que ensenya la pràctica de les cerimònies de l’Església.
f. [LC] Pràctica usada. Això és de rúbrica.
f. [LC] [FL] [AD] Traç o conjunt de traços que hom posa en la seva signatura ultra els seus noms.

Atès, doncs, que ens trobem davant d’un neologisme semàntic creat per ampliació del significat d’un mot compartit per moltes llengües europees (anglès, català, castellà, francès, etc.), procedent del llatí i amb uns significats tradicionals similars, podem considerar que el procés de formació d’aquest neologisme és extensible a qualsevol de les llengües esmentades si l’ús en el discurs especialitzat l’avala com a forma preferent. 

Context

Les graelles i rúbriques per avaluar les diferents activitats són al Campus Virtual de l’assignatura.

Rúbriques per avaluar la fase inicial i la proposta de projecte específic.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS