inter pares 

Ciències de la vida i la salut

L’expressió llatina inter pares significa ‘entre iguals’. Algun cop es troba també escrit tot junt (interpares), però això no s’acorda amb la grafia llatina i en cap diccionari de llengües modernes s’ha trobat recollida aquesta forma. Per tant, és preferible escriure l’expressió separada i, si els criteris adoptats en el text no ho contravenen, en cursiva per indicar que es tracta d’una locució llatina.

Context

La mediació interpares inter pares en l’àmbit sanitari.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS