Licra o Lycra? 

Altres

Tal com es pot veure en el Cercaterm o a la Wikipedia, LYCRA és una denominació comercial. Per tant, es tracta d’un nom propi amb una grafia que, si es respecta la forma original, hauria d’escriure’s tota en majúscules, però que generalment també trobem representada només amb majúscula inicial.Tal com es pot veure al Cercaterm, Lycra és el nom comercial, entre altres, del material anomenat elastà

Com tants altres noms comercials (com ara les conegudes vambes), en determinats contextos (més o menys informals), és possible usar-lo com a nom comú, és a dir, en substitució del nom del material, i encara que ens puguem referir a altres marques d’elastà que no són Lycra. En aquest cas, és preferible escriure’l en minúscula (lycra), ja que s’usa com un nom comú, i, com que la grafia del mot no és catalana, es podria considerar la possibilitat d’escriure’l en cursiva, si bé no és pas necessari.

Només en el cas que el mot lycra, usat com a nom comú en lloc d’elàstà, es consolidés molt en l’ús, com ha passat amb vamba (del nom comercial Wamba), es podria considerar la possibilitat de modificar-ne la grafia per adaptar-lo al català fent licra

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS