comunicació, ponència i conferència 

Pedagogia i ensenyament

D’acord amb la informació recollida al Cercaterm procedent de l’obra en línia Terminologia de fires i congressos, una comunicació és una «exposició oral sobre un tema de recerca que es presenta en un congrés, especialment a especialistes d’un camp determinat» i una ponència és la «contribució principal a un congrés, que en desenvolupa un dels eixos temàtics i que sol encapçalar una sèrie de comunicacions». D’altra banda, una conferència és una «dissertació en públic sobre un tema específic dita per una persona competent en la matèria» i, per tant, no comporta necessàriament que hagi de formar part d’un congrés.

Exposició oral sobre un tema de recerca que es presenta en un congrés, especialment a especialistes d’un camp determinat.

Contribució principal a un congrés, que en desenvolupa un dels eixos temàtics i que sol encapçalar una sèrie de comunicacions.

Dissertació en públic sobre un tema específic dita per una persona competent en la matèria.

Segons el tipus d’exposició oral que fan, podem tenir comunicants (GDLC), ponents o conferenciants.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

GDLC: Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. <http://www.diccionari.cat/>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS