trans-, -dins- i -fons- 

Gramàtica

La essa dels formants trans-, -fons- i -dins- és sonora si van seguits de vocal (com a transatlàntic), però no en el cas que vagin seguits d’una altra essa (com a transsexual). Més informació a l’Ésadir i al Compendi de normes d’estil de Ramon Sangles i Moles (pàg. 12).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS