perquè, per què i per a què 

Gramàtica

Sobre els usos de perquè, per què i per a què, podeu consultar els apartats corresponents del CUB (llibre d’estil de la UB) i la bibliografia recomanada.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS