esfotrassat, inesmerçat, orelladret 

Gramàtica

Els mots esfotrassat i orelladret es poden consultar al Diccionari descriptiu de la llengua catalana, un diccionari desenvolupat a l’Institut d’Estudis Catalans i que es basa en el Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana (CTILC). Aquest diccionari descriptiu (no pas normatiu) no està acabat, però ja és consultable.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS