Si a aquesta hora / Si en aquesta hora 

Gramàtica

En aquest context és preferible l’ús de la preposició en. Vegeu, per exemple, el que en diu el Servei Lingüístic de la UOC:

«Per a introduir expressions de lloc (situació o direcció), en principi es fa servir a per a llocs reals, físics, i en per a llocs figurats (textos, documents o publicacions; reunions, assemblees o trobades; opinions; entitats, institucions o empreses; topònims utilitzats amb valor històric, social o temporal), malgrat que a vegades la preposició a predomina també per als llocs figurats i malgrat que davant els indefinits un/a, algun/a i els demostratius aquest/a, aquell/a, singular o plural, es posa la preposició en encara que indiqui lloc real.»
 
Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS