plaça oferta o plaça ofertada 

Gramàtica

La forma correcta és plaça oferta i no pas plaça ofertada. Veg. el punt Ofertar del CUB.

Bibliografia

CUB (Criteris de la UB). <http://www.ub.edu/criteris-cub/portada.php>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS