cas per cas o cas a cas 

Gramàtica

Els diccionaris catalans no recullen cap de les dues expressions. Pel que fa a l’ús, a partir dels resultats que s’obtenen dels textos indexats per Google, veiem que l’expressió cas per cas és molt més abundant que no pas cas a cas. I el mateix passa amb expressions semblants, com ara poble per poble, casa per casa, porta per porta. Hi ha, però, algun cas, com ara dia a dia (no recollit als diccionaris) i dia per dia, que no volen pas dir el mateix.

També hi ha expressions en què la forma predominant (si no única) és la que duu preposició a, com ara pas a pas (expressió que sí que trobem recollida al DIEC dins l’entrada pas).

A primer cop d’ull, sembla que l’expressió "x per x" posa èmfasi en el fet que les x s’aborden d’una en una; mentre que en l’expressió "x a x", sembla que es posa més aviat èmfasi en la manera constant i progressiva de fer. Potser per això, Rudolf Ortega, en la seva ressenya del Diccionari general de l’esport, diu que «És costum, aquí i arreu, que qui fa l’aniversari rep regals dels altres, però sembla que el Termcat, entossudit a normalitzar la llengua terme a terme, ha preferit invertir aquesta pràctica justament en el seu vint-i-cinquè aniversari». És a dir, l’expressió «normalitzar la llengua terme a terme» és una manera de dir que normalitza la llengua de manera constant, sense córrer però sense parar. Si hagués dit, que «normalitza la llengua terme per terme», potser hauria volgut dir que ho fa prenent els termes d’un en un, i mai en grups, posem per cas.

Així, doncs, segurament totes dues construccions són correctes, encara que, segons el mot que es reitera, pot ser més habitual un sentit que l’altre, cosa que explicaria perquè gairebé sempre trobem cas per cas i no trobem mai pas per pas

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS