factors hard i factors soft 

Economia i empresa

En el llibre Comunicació i estratègia: l’empresa vista a través de les ulleres de la comunicació de Jordi Morató (Editorial UOC), es parla de «factors durs (hard factors) i factors tous (soft factors)» per referir-se al tipus d’elements que es tenen en compte en la valoració de les organitzacions segons el model Mckinsey. Encara trobem algun altre document i una tesi que utilitzen aquestes formes en català.

Les formes factor dur i factor tou són calcs de l’anglès en la mateixa línia que altres calcs similars que trobem al Cercaterm, com ara dada tova o préstec tou. Com que no s’han documentat altres formes alternatives ni per al català ni per a altres llengües properes, com ara el castellà i el francès, és preferible optar pel calc factor dur i factor tou, i evitar els híbrids factor hard o factor soft.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS