broncoaspirar? 

Ciències de la vida i la salut

La broncoaspiració és l’aspiració accidental de líquids o aliments per les vies respiratòries, tal com es pot veure en la nombrosa documentació que es troba disponible per a aquest terme. El verb broncoaspirar sempre s’ha documentat com a transitiu (el pacient pot broncoaspirar aliments, líquids, etc.) i, en alguns casos, també es documenta amb un ús absolut (el pacient pot broncoaspirar), però ja és menys habitual l’ús pronominal (el pacient es pot broncoaspirar), que sembla una analogia amb ennuegar-se.  

Context

El pacient es pot broncoaspirar quan menja.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS