flapping 

Ciències de la vida i la salut

Diversos documents que tracten de l’encefalopatia hepàtica contenen les denominacions flapping o flapping tremor com a sinònim d’asterixi. L’asterixi, segons el GDLC, és un «tremolor, com de batzegada, localitzat preferentment a les mans, però també a la llengua i als peus, degut a diverses malalties que afecten el metabolisme cerebral». Al DEM asterixi remet directament a tremolor d’esbatec:

tremolor d’esbatec (an flapping tremor) Tremolor, com de batzegada, localitzat preferentment a les mans, però també a la llengua i als peus, que es presenta freqüentment en el coma hepàtic. També rep els noms d’asterixi i tremolor hepàtic. 

Context

Un pacient és ingressat després de tenir una descompensació hepàtica per la seva cirrosi. En la valoració inicial, presenta somnolència intensa i flapping asterixi / tremolor d’esbatec (flapping) evident.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS