purin nucleòtid, purin-nucleòtid, purina-nucleòtid 

Ciències de la vida i la salut

Les construccions purin nucleòtid, purin-nucleòtid o purina-nucleòtid són incorrectes perquè són un calc sintàctic de l’anglès (només en el cas dels enzims es manté l’ordre sintàctic anglès amb guionets; veg. Criteris per a la denominació comuna dels enzims). En català cal dir nucleòtid purínic o bé nucleòtid de purina.

Encara que des d’un punt de vista lingüístic totes dues formes són correctes, l’expressió nucleòtid purínic és preferible per paral·lelisme amb, per exemple, els nucleòtids pirimidínics.

Pel que fa al terme cicle dels nucleòtids purínics, sembla que és preferible la forma de plural perquè és un cicle en què hi ha implicats almenys dos nucleòtids d’aquest tipus.

Per altra banda, cal dir que la forma cicle dels nucleòtids purínics ja està recollida al Vocabulari de bioquímica com a equivalent català del terme anglès purine nucleotide cycle.

Context

Regulació del cicle de la urea. Cicle del purin nucleòtid dels nucleòtids purínics. Degradació intracel·lular de les proteïnes.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS