bretxa digital 

Informàtica i Internet

En català hi ha diversos termes per referir-se a les diferències entre els que tenen accés a les noves tecnologies i els que no en tenen, que en anglès es coneix principalment amb el terme digital divide i en castellà, per brecha digital. Les expressions que s’han documentat per al català són fractura digital (50), bretxa digital (30), divisió digital (8), escletxa digital (8) i esquerda digital (1). Hem indicat entre parèntesis les ocurrències de cada expressió en els llibres indexats per Google. Es pot veure, doncs, que les formes més documentades són fractura digital i bretxa digital, que també trobem documentades al Cercaterm (sense indicació de font).

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS