afecten a? 

Gramàtica

Sobre la sintaxi del verb afectar, vegeu l’apartat corresponent del CUB.

Bibliografia

CUB (Criteris de la UB). <http://www.ub.edu/criteris-cub/portada.php>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS