periimplantar o periimplantari? 

Ciències de la vida i la salut

A partir d’un nom és possible contruir adjectius fent derivats amb el sufix -ar o el sufix -ari (i encara altres). En aquest cas, però, sembla preferible la forma periimplantar, perquè partim de la base lèxica implant, que és la mateixa base lèxica que trobem en el substantiu planta (del peu) d’on obtenim l’adjectiu plantar i no pas plantari.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS