genotipació o genotipat? 

Ciències de la vida i la salut

Les formes més documentades en català són genotipatge i genotipificació. La primera, genotipatge, és més freqüent. Pel que fa a la formació, però, cal tenir en compte que genotipificació sembla més ben formada si tenim en compte el paral·lelisme amb altres termes que tenen la mateixa arrel, com ara tipificació tissular, que trobem al Cercaterm, i que té com a equivalent anglès tissue typing. Segurament, la forma anglesa typing, sense sufix verbalitzador, pot haver propiciat les formes catalanes, també sense sufix derivatiu, genotipar i genotipatge.  

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS