aclariment o depuració? 

Ciències de la vida i la salut

A vegades la forma anglesa clearance es tradueix incorrectament per aclariment. La traducció correcta, però, és depuració (depuració renal, depuració plasmàtica, etc.).

Context

Principis generals de la farmacocinètica. Concepte de compartiment biològic en farmacocinètica. Principals paràmetres farmacocinètics: àrea sota la corba, biodisponibilitat, volum de distribució, semivida d’eliminació i aclariment depuració.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS