Bup? 

Gramàtica

La forma recollida als diccionaris catalans per reproduir el lladruc d’un gos és bub-bub. L’origen d’aquest mot és onomatopeic, cosa que vol dir que imita el so que produeixen els gossos quan lladren. Evidentment, la imitació dels sons es fa de manera diferent en cada llengua. Per això, el so que en català és bub-bub, en castellà és guau-guau, en anglès és woof-woof, etc.

Bibliografia

Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. <http://www.diccionari.cat/>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS