electroesprai o electrosprai? 

Ciències de la vida i la salut

El mot electroesprai és un compost format per la forma prefixada electro- i el mot català d’origen anglès esprai. Com que aquest compost està format sobre un mot català que comença per vocal (encara que es tracti d’una vocal d’origen epentètic), aquesta vocal es manté en els compostos. Per això, el compost català és electroesprai, i no pas electrosprai.

El terme electroesprai es pot trobar documentat dins l’article John B. Fenn de l’Enciclopèdia.cat.

Bibliografia

Enciclopèdia.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. <http://www.enciclopedia.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS