Lessivatge? 

Ciències de la vida i la salut

D’acord amb les informacions obtingudes del Diccionari de geografia física (2011), obtingudes a través del Cercaterm, el terme francès lessivage correspon al català lleixivació:

Migració descendent d’argiles i llims per l’acció de l’aigua, que els arrossega en suspensió a través de la porositat del sòl.

En la mateixa obra hi ha dues entrades més que recullen conceptes propers a la lleixivació, que són la lixiviació i la il·luviació

Migració descendent d’elements solubles del sòl per l’acció de l’aigua, que provoca la dessaturació de bases del complex adsorbent i l’acidificació del sòl.

Deposició de partícules sòlides fines o de materials dissolts per l’acció de l’aigua en un sòl, que origina un horitzó il·luvial.

 Cal tenir present que hi ha altres obres que sembla que no fan la mateixa distinció, com ara l’Enciclopèdia.cat, on dins l’entrada sòl llegim 

Segons l’entrada sòl de l’Enciclopèdia, sembla que s’estableix una sinonímia entre lleixivació i il·luviació d’argiles:

«En general, més pluja comporta el rentatge de sals solubles, la dissolució de calcària, la dessaturació del complex argil·lohúmic, l’acidificació, la lixiviació, la lleixivació (il·luviació d’argiles en suspensió), la possibilitat de podzolització, una meteorització química acusada, la pèrdua de composts nitrogenats, perill d’inestabilitat estructural i perill d’erosió.»

Dins el Cercaterm, però sense indicació de font de procedència i sense definició, hi ha també les entrades, que semblen formes sinònimes:

De tota aquesta informació recollida sembla que el terme francès levissage escorrespon amb el català lleixivació (diferent de lixiviació), que sembla que pot tenir com a sinònims il·luviació d’argil·la o argil·luviació.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Enciclopèdia.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. <http://www.enciclopedia.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS