metatars adductus? 

Ciències de la vida i la salut

La forma llatina metatarsus adductus, usada en anglès com a sinònim de metatarsus varus, fa referència a una deformitat del peu, tal com s’explica en el web Orthoseek:

Metatarsus adductus (MTA) or varus is a condition that is commonly seen in newborns and young infants, where the forefoot is twisted inwards relative to the hindfoot (or heel). Metatarsus adductus and Metatarsus varus are terms used interchangeably, and some doctors call the condition Metatarsus adductovarus. Some purists argue that there are subtle differences, but most doctors from a practical standpoint cannot and do not find a need to distinguish between them clinically.

En català, i tal com es recull en la Classificació Internacional de les Malalties (consultable des del Cercaterm), la forma catalana equivalent de metatarsus varus és metatars var:

Malalties > Anomalies congènites>

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en una resolució on apareix una llista d’ortesis, es fa referència al metatars var en adducció, que en la versió castellana apareix com a metatarso-varo-adductus.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS