cavo superficial o cavosuperficial? 

Ciències de la vida i la salut

D’acord amb les informacions trobades, es tracta de la vora de la superfície de la cavitat de la dent. Així, doncs, l’adjectiu cavosuperficial (que s’hauria d’escriure junt, perquè és un compost) no fa referència a la forma de la vora, sinó al lloc on es troba la vora. Per això en els diccionaris anglesos trobem recollit el substantiu cavosurface, que vol dir ‘superfície d’una cavitat, com ara la d’una dent’:

cavosurface

[kāv′ōsur′fəs]
Etymology: L, cavus, cavity + superficies, surface
the surface of a cavity, as of a tooth.
Mosby’s Medical Dictionary, 8th edition. © 2009, Elsevier.
 
La forma nominal cavosurface es pot utilitzar com a modificador (és a dir, en funció adjectiva) situant-la davant d’un altre nom, tal com trobem en cavosurface margins o cavosurface edges.
 
cavosurface angle n.
The angle formed by the junction of a cavity wall and the surface of a tooth.
 
En català o en castellà, el compost ha de prendre necessàriament una forma adjectiva (cavosuperficial), com trobem en alguns documents (com ara Influencia del biselado de los márgenes cavo-superficiales en la desadaptación marginal mostrada por restauraciones posteriores de composite).
 
Vegeu també el Diccionario Mosby de medicina inglés-español; Dorland diccionario enciclopédico ilustrado de medicina; Diccionario médico ilustrado de Melloni; Steadman bilingüe: diccionario de ciencias médica. En canvi, no hi ha cap diccionari que contingui una entrada amb la seqüència cavo superficial

Context

Vora o marge cavo superficial

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS