reescalar? 

Economia i empresa

El verb reescalar no està documentat en cap obra lexicogràfica catalana. Com a formació, sembla que podria procedir de re + escalar (‘tornar a escalar’) que en el context d’aquesta consulta hauria de voler dir ‘tornar a establir una escala’. El problema, però, és que el verb escalar no vol dir ‘establir una escala’, sinó ‘pujar una muntanya amb el mètode de l’escalada’. 

És possible que aquest ús de reescalar estigui motivat pel verb anglès rescale, que trobem recollit al Merriam Webster, per exemple, amb la definició següent:

to plan, establish, or formulate on a new and usually smaller scale
 
Abans, però, de dotar d’un nou sentit el verb escarlar i el possible derivat reescalar, caldria avaluar-ne la necessitat. En aquest context d’ús, seria més prudent i entenedor substituir el calc reescalada per una expressió més descriptiva, com ara convertida a una escala de 0 a 10.
 
Context

En cas de superar aquests criteris mínims, la qualificació final de l’assignatura correspondrà a la suma de les puntuacions dels apartats, reescalada convertida a una escala de 0 a 10.

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS