Institut Cervantes? 

Estil i convencions

Com a criteri general, els Serveis Lingüístics de la UB consideren que els noms d’institucions formats per noms genèrics, com ara instituto, han de poder ser traduïts al català. Així, Instituto Cervantes, en un text en català, ha de poder ser traduït per Institut Cervantes.

A més, trobem alguns exemples d’aquest ús en l’Enciclopèdia.cat, dins els articles corresponents a: Romà Gubern i Garriga-Nogués, Carme Caffarel i Serra, José Manuel Blecua Perdices.

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS