ordre de treball o ordre de feina? 

Economia i empresa

La forma ordre de treball (sintagma de gènere femení) és la forma recollida al Cercaterm i a altres fonts rellevants, com ara les obres Comptabilitat i gestió de costos d’Oriol Amat i Pilar Soldevila (UOC) i Models de costos europeos i anglosaxons, de Francisco Martín Peña i Alfredo Rocafort Nicolau (UOC), per referir-se al document mitjançant el qual es disposa que es realitzi un procés operatiu, el qual hi és habitualment detallat a efectes d’elaborar-ne el pressupost i avaluar-ne els costos.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS