Forma o manera? 

Gramàtica

Tal com es recull en diverses fonts (vegeu, per exemple, els criteris del Servei Lingüístic de la UOC per a forma), el mot forma sol utilitzar-se per referir-se  a l’aparença externa d’una cosa, mentre que el mot manera sol utilitzar-se més aviat per referir-se al procediment. Així queda recollit en molts llibres d’estil. No obstant això, no es pot fer una separació categòrica entre un i altre significat; en el mateix DIEC podem veure que el mot forma està definit en diverses accepcions com a manera (per ex. «Manera exterior de procedir segons certes regles. En bona forma. En deguda forma. Observar les formes de la justícia. Un argument en forma.») i també podem veure que manera es defineix sovint com a forma (per ex., «Forma particular de fer alguna cosa, de procedir, d’ésser. Això pot fer-se de diverses maneres.»).

Per tant, podem concloure que la delimitació del camp d’un i altre mot no és clara i hi ha zones fronteres molt borroses. El fet que hi hagi una expressió fixada com a no haver-hi forma (on semblaria que hauria de dir manera) reforça la idea que la llengua no sempre està d’acord amb les recomanacions dels llibres d’estil.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS