patomecànica? 

Ciències de la vida i la salut

El compost patomecànica es compont del formant culte pato- (‘malaltia’) i mecànica (que en aquest cas fa referència a la biomecànica). És a dir, es refereix a la biomecànica patològica. És un terme que trobem en diversos textos catalans consultables per Internet. Però encara es troba més documentat en castellà, on apareix en força llibres i, fins i tot, en diversos títols de llibres, cosa que indica que és una denominació força fixada (La marcha humana: cinesiología dinámica, biomecánica y patomecánica, Temas de biomecánica y patomecánica, i alguns altres). És en anglès, però, on trobem un nombre més elevat d’ocurrències d’aquest terme, en tots tipus de documents, encara que no està recollit en cap obra lexicogràfica. És rellevant constatar que apareix en milers d’articles publicats per revistes científiques que es poden consultar des de plataformes com ara SpringerLink, SciVerse, etc.

Per tant, cal concloure que és un terme usat per la comunitat internacional de l’àmbit al qual pertany i que és una forma que no presenta problemes de formació des del català, ja que es tracta d’un cas més de compost a la manera culta.

Context

Patomecànica del peu i dels tractaments ortopodològics

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS