sarcòmer o sarcòmera? 

Ciències de la vida i la salut

En català, s’usa el terme sarcòmer (nom masculí) per referir-se a cadascun dels segments en què estan dividides les fibril·les musculars. Probablement, és per influència de la forma anglesa sarcomere que a vegades, erròniament, s’usa en català la forma femenina sarcomera.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS