untar o sucar? 

Gramàtica

Utilitzem el verb untar quan volem designar l’acció de recobrir d’oli o d’una altra matèria viscosa i greixosa alguna cosa. Diem, per exemple, Untar amb mantega una llesca de pa, tal com es mostra al DIEC2. En canvi, el verb sucar l’usem per expressar que un líquid penetra (alguna cosa), s’hi adhereix, com el tomàquet al pa, segons aquest mateix diccionari. Conclourem, per tant, que la frase Untem el tomàquet al pa no és correcta i que hem de dir Suquem el pa amb tomàquet.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS