dents endodonciades? 

Ciències de la vida i la salut

La forma participial adjectiva endodonciat -ada pressuposa un verb endodonciar que no està recollit en cap obra lexicogràfica. No obstant això, observem que hi ha una gran abundància de la forma adjectiva esmentada en textos castellans —especialment en l’expressió dientes endodonciados—, fins i tot en obres impreses indexades per Google.

Però no sembla que aquesta tendència sigui universal: en anglès s’usen expressions com ara teeth treated endodontically, teeth undergoing endodontic treatment, teeth undergoing root canal treatment, teeth subjected to an endodoncy [resultats obtinguts mitjançant Linguee]; en francès, es parla de dents traitées par endodontie o dents dépulpées [resultats obtinguts mitjançant Google translator]. 

També cal tenir en compte que hi ha altres tècniques odontològiques expressades amb mots de formació semblant, com ara ortodòncia i periodòncia, que no han generat aquesta forma verbal.

Així, doncs, i malgrat que en un llenguatge informal es pugui fer ús del participi endodonciat, sembla preferible evitar-lo en un comunicacions més formals i decantar-se per expressions com ara dents amb endodòncia, dents tractades amb tècniques endodòntiques, dents sotmeses a endodòncia.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS