Ha estat adaptat al teatre i el cinema? 

Gramàtica

Davant de dos sintagmes nominals coordinats dependents d’un verb que regeix preposició, la repetició o no de la preposició davant de cada sintagma coordinat depèn de diversos factors. El primer que cal tenir en compte és si l’elisió de la preposició en el segon terme pot comportar algun tipus d’ambigüitat semàntica o mala interpretació. Si no hi ha ambigüitat possible, la repetició i elisió de la preposició és facultativa, però cal tenir en compte que hi ha factors que afavoreixen una cosa o altra. D’acord amb l’article de Carles Riera «Repetició i elisió de preposicions», aparegut al número 30 de la revista Llengua Nacional, hi ha diversos factors que poden afavorir la repetició de la preposició en els termes coordinats com el de la frase Ha estat adaptat al teatre i al cinema: que sigui una sèrie curta (en aquest cas només hi ha dos termes coordinats), que els sintagmes vagin precedits d’article i que la preposició sigui àtona. Per tant, la forma preferent en aquest cas és Ha estat adaptat al teatre i al cinema

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS