knockouts? 

Ciències de la vida i la salut

La forma knockout (o knock-out) està recollida en el Cercaterm dins el terme anglès knock-out mouse, que té l’equivalent català ratolí genoanul·lat. En el context d’aquesta consulta, no és possible saber a què s’aplica, per la qual cosa es pot usar l’adjectiu sol.

Context

Transgènics, knockouts genoanul·lats i models de malalties.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS