treball de fi de grau o treball final de grau? 

Gramàtica

Les expressions treball de fi de grau o treball final de grau són expressions equivalents i totes dues igualment correctes. En la primera expressió, el mot fi és de gènere femení, ja que significa final i no pas finalitat, però l’article s’ha elidit, com en altres expressions que contenen aquest mot i que documentem en el DIEC: corretja sens fi (subentrada dins l’entrada corretja), portar a fi una cosa; posar fi a una cosa; donar fi a una cosa; conduir a fi una cosa (exemples de l’entrada fi). En el DIEC, dins l’entrada sofrir, també trobem l’exemple Els alumnes han de sofrir un examen a fi de curs, on podem veure una expressió paral·lela a fi de grau sense l’article.

Cal tenir en compte que en el Lèxic institucional de la UB es dóna preferència a la forma treball de fi de grau

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS