rítmico-musical? 

Gramàtica

Entre els diversos tipus de compostos, hi ha els compostos cultes o a la manera culta (vegeu l’apartat 4.3 de la Gramàtica de la llengua catalana, versió provisional). Dins d’aquesta tipologia, hi ha els adjectius compostos d’altres adjectius com per exemple politicosocial o religiosopopular, que presenten una vocal d’enllaç en els elements de l’esquerra, i que tenen paral·lelismes amb els compostos coordinants adjectius, com ara agredolç o socialdemòcrata.

D’acord amb la normativa sobre el guionet (vegeu L’ús del guionet en l’escriptura dels mots formats per composició o per prefixació (Acord del 15 de març de 1996)), els mots prefixats, acabats generalment en -o i de vegades en -i, com ara audio-, cardio-, socio-, s’escriuen sense guionet.

Per tant, els compostos d’adjectius s’han d’escriure sense guionet i sense accent en el primer formant: ritmicomusical i logicocomunicativa.

L’expressió jocs didàctics interactius, tal com mostra el fet que el plural es faci en tots dos adjectius, no es tracta d’un compost, sinó de dos adjectius, on didàctics modifica jocs i interactius modifica tot el grup jocs didàctics ([[jocs didàctics] interactius]). Evidentment, és possible crear un compost amb aquests dos adjectius, que donaria com a resultat didacticointeractius.

Context

a) Característiques de l’expressió rítmico-musical ritmicomusical

b) Desenvolupament de l’expressió lògico-comunicativa logicocomunicativa

c) Jocs didàctics interactius

Bibliografia

Gramàtica de la llengua catalana [en línia]. Institut d’Estudis Catalans. <http://www.iecat.net/institucio/seccions/filologica/gramatica/>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS