vasodilació? 

Ciències de la vida i la salut

La forma vasodilació és probablement un calc de l’anglès vasodilation, compost que es forma amb la forma prefixada llatina vaso- i el derivat dilation (de dilate). En català, el deverbal és dilatació i no pas dilació. Per tant, el compost s’ha de formar a partir de dilatació, que dóna vasodilatació.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS