les meves amigues o les amigues meves? 

Gramàtica

Els possessius, des d’un punt de vista morfològic, formen part de la categoria lèxica dels determinants (veg. La morfologia dels determinants dins la Gramàtica de la llengua catalana de l’IEC). Com a tals, tenen una funció especificadora, és a dir, restringeixen el significat del nom que determinen i el fan més precís i definit.

D’acord amb el que diu la Gramàtica de la llengua catalana de l’IEC, aquesta funció especificadora es manté independentment de la seva posició sintàctica:

«Des d’un punt de vista sintàctic, els possessius forts poden precedir o seguir el nom que especifiquen; en el primer cas, van precedits sempre de l’article —en general, el definit—, excepte llur, que normalment no és precedit d’article davant un nom.»

 

 

Bibliografia

Gramàtica de la llengua catalana [en línia]. Institut d’Estudis Catalans. <http://www.iecat.net/institucio/seccions/filologica/gramatica/>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS