antiangiogènic o antiangiogen? 

Ciències de la vida i la salut

Els antiangiogènics o antiangiògens són inhibidors de l’angiogènesi, tal com podem veure en l’entrada angiogenesis inhibitor de la Wikipedia  són usats, entre altres coses, per tractar la degeneració macular exsudativa, en què es produeix un desenvolupament anormal dels vasos sanguinis  en la màcula de l’ull. D’acord amb el criteri sobre l’ús dels sufixos -gen i -gènic, com que es tracta d’una substància que impedeix (anti-) la generació o desenvolupament (-gen) de vasos sanguinis (angio-), la denominació correcta hauria de ser antiangiogen, i no pas antiangiogènic.

No obstant això, en català no s’ha pogut documentar cap ocurrència de antiangiogen; en castellà, es troben algunes ocurrències de la denominació antiangiógeno, però encara n’hi ha més de antiangiogénico.

Context

La DMAE (degeneració macular associada a l’edat) exsudativa es tracta amb antiangiogènics antiangiògens intraoculars.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS